Ta kontakt på:

Tlf.
 64 87 99 11 eller e-mail
post@arkeiendom.no

 

 

Parkveien 23 rommer i dag 8 virksomheter med til sammen over 20 ansatte, mange av dem bosatt på Langhus. Virksomhetene er av ulik art, som trykkeri, regnskapskontor, agentur, basestasjoner for mobil, design og engrosvirksomhet.